Mục tiêu của Speed Family

Website này ra đời nhằm mục tiêu giúp cho những ai đang sử dụng WordPress và website nói chung cải thiện tốc độ trang web dễ dàng hơn, vì tốc độ (bên cạnh giao diện) là một trong các yếu tố liên quan rất mạnh đến tính khả dụng của trang.

Ngoài ra tôi có một số website khác mà bạn có thể thấy thú vị:

  • Kiến càng: nơi tôi tập hợp các bài viết chuyên sâu về content marketing, SEO cũng như các công cụ nền tảng cho việc phát triển nội dung.
  • Free host page: nơi tôi tập hợp các bài viết nhẹ nhàng, đơn giản và trải nghiệm cá nhân về việc lập trình web.

Xin chào và hẹn gặp lại.